Rat

Deratizarea reprezintă totalul de măsuri aplicate  în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (sobolani, soareci), vectoare de maladii transmisibile şi, sau generatoare de disconfort, în scopul menţinerii acestoara la un nivel al populatiei redus.

Deratizarea combate si previne transmiterea de microbi, boli de către rozătoare prin contact. Pericolul mare pe care-l reprezintă rozătoarele dăunătoare, sobolani si soareci, constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale şi reprezintă un pericol  pentru sănătate .

Rozatoarele in cauza au un rol important în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice şi parazitare, atât la om cat şi la animale.
 
Principalele rozătoare ce se intalnesc in tara noastra sunt: sobolanul cenusiu, sobolanul de casă, şoarecele, specia albastră a soarecelui de casă, soarecele de pădure, popandaul.

Pentru actiunea de deratizare substanţele raticide folosite vor fi sub formă de momeli gata preparate de de producator ( pot fi sub forma de baton cerat sau sub forma  pastă, si alte metode noi existente pe piaţă), sau produse de către operator pe suport cerealier şi/ sau alte tipuri de momeli propuse de către operator şi avizate de Ministerul Sănatăţii. În mod special, pentru zonele în care se manipulează, depozitează, prelucrează, expun  produse alimentare se vor folosi numai substanţe produse acceptate în sectorul alimentar, astfel încat sa nu existe riscul de contaminare a produselor alimentare şi se va preveni apariţia altor produse în aceste zone. În zonele menţionate, se vor amplasa statii de intoxicare cu prindere sau capcane metalice.

Numărul staţiilor de intoxicare va fi în funcţie de suprafaţa tratată şi de cantitatea de raticid utilizata in unitatea de măsură conform prospectelor substanţelor utilizate.

Reîmprospătarea raticidelor consumate se va face minim la fiecare intervenţie a reprezentantilor societatii D.D.D., după caz, cu scopul de a fi consumate de rozătoarele ce nu au ingerat din momelile amplasate anterior.

Deratizarea se executa:

Pentru agenţii economici, cel putin o dată pe semestre sau  ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar sau la cererea beneficiarului.

Pentru instituţii publice, polulatie ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar la cererea beneficiarului.

Descrierea procedurii:

Momelile sunt plasate în taviţe de plastic şi statii de intoxicare , verificandu-se periodic, iar ori de cate ori este necesar se completează cu noi cantitaţi de raticide. La sfarşitul acestei acţiuni aceste taviţe si staţii se strang. Momelile ramase neconsumate, ca de altfel şi ambalajele lor trebuiesc arse.

O atenţie deosebita trebuie acordată perioadei de reproducere, deşi in mediul urban acţiunea de combatere a rozatoarelor (soreci-sobolani) poate avea loc în orice sezon.

Aplicare de momeli raticide in mediul urban şi industrial se face astfel :

  • În interiorul galeriilor şi în perimetrul locurilor unde se descopera cuiburi;
  • La colţurile peretilor;
  • Pe lungimea căilor de circulaţie a rozatoarelor sau chiar în locurile unde se depozitează alimente.

Deratizare se poate face si in câmp, când se plasează momelile în câmp, trebuie luate în seama diferite aspecte legate de comportamentul rozătoarelor, de gradul de raspândire si modul de hranire al acestora.

Locul unde se plasează momelile raticide şi numarul acestora se determina luându-se în consideraţie urmatoarele criterii : tipul de cultură, caracteristicile fenomenului de migrare a rozatoarelor în câmp, metoda de combatere aleasă.

 

Zona de acoperire Deratizare: Iasi, Targu Frumos, Podu Iloaiei, Pascani, Harlau, Roman, Suceava.