Dezinsectie,Dezinfectie,Deratizare

Dezinfecţia este o metoda a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om si animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni.

Dezinfecţia previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmiţători de boli şi combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile.

Dezinfecţia se aplicăîn cazurile în care curăţenia nu elimină riscurile de răspândire a infecţiei, iar sterilizarea nu este necesară. În afara de curăţenia mecanică, ce se impune în fiecare spaţiu, dezinfecţia se realizează:

  • Preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiţionat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local şi se dezvoltă influenţând negativ starea de sănătate a oamenilor şi a animalelor.
  • De necesitate, care se efectuează pentru combaterea unor boli infecţioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boalăşi până la lichidarea întregului focar.

În orice activitate de dezinfecţie trebuie să se aplice măsurile de protecţie a muncii pentru a preveni accidentele si intoxicaţiile.

Dezinfectia se executa :

Trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, in spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în subsolurile tehnice şi în caminele reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie termică;

Lunar şi ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unitaţile de producţie şi /sau de comerţ agroalimentar şi în depozitele cu astfel de produse;

Trimestrial şi ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecţie în instituţii;

Numai la solicitarea proprietarului de spaţiu cu destinatie de locuinţa. În cazul constatării apariţiei unui focar, dezinfecţia se efectuează obligatoriu, fară a fi necesară solicitarea proprietarului spaţiului cu destinatie de locuinţă, numai cu avizul sau la cererea autoritaţii contractante.

Descrierea procedurii:

Conform normelor sanitare în vigoare, dezinfecţia se realizează efectuand o serie de paşi  importanţi în neutralizarea agenţilor patogeni.

Prima etapă: Neutralizare toatala a încăperilor, realizată prin nebulizare (dezinfecţia inclusiv a foselor septice) ;

A doua etapă: Curaţarea încăperilor (se spala grosier);

A treia etapă: dezinfecţia prin nebulizare.

După fiecare dezinfecţie (recomandabil a doua zi), se recoltează probe pentru laborator în vederea stabilirii gradului de infestare şi nivelului de acţiune a substanţei dezinfectante.


                   

Zona de acoperire Dezinfectie: Iasi, Targu Frumos, Podu Iloaiei, Pascani, Harlau, Roman, Suceava.